Αποθετήριο

Εδώ θα βρείτε τα παραδοτέα, τις δημοσιεύσεις και το επικοινωνιακό υλικό του έργου

Δημόσια Παραδοτέα

Τα παραδοτέα θα είναι διαθέσιμα σε μορφή pdf

Επικοινωνιακό υλικό

document, template, layout-28155.jpg

Geo-Academy flyer

Κατεβάστε το Geo-Academy flyer

paper, document, blank-295243.jpg

Geo Academy Brochure

Κατεβάστε την Geo-Academy brochure

Λογότυπο Έργου

Κατεβάστε το λογότυπο του έργου